Flisværkets færdiggørelse

Der fyres op i kedlen og de næste uger vil gå med en masse tests af værket.

Vi tager fat på den sidste fase, inden flisværket kan erklæres helt færdigt og klar til at levere varme til byens fjernvarmeforbrugere.

Håndværkerne er så småt ved at lægge sidste hånd på værket, og vi er gået i gang med de mange, mange tests, der skal udføres på sådan et flisværk.

I den anledning er det selvfølgelig nødvendigt, at tænde op i kedlen og I kan derfor spotte røg fra skorstenen.