Det nye flisværk

Projektet er nu godkendt af Vesthimmerlands Kommune, hvilket betyder at flisværket bliver en realitet.

Flisværket bliver placeret på Østergade 49, den gamle DLG grund, og vil blive et rigtig godt supplement til de eksisterende brændsler, biogas og naturgas, som benyttes i dag.

Værket kommer til at bestå af en kedelcentral på ca. 300 m³, indeholdende en 1,2 MW fliskedel samt flisgrav med en traverskran.

Industrivarme har vundet udbuddet og skal derfor forestå byggeriet, som forventes at gå igang ultimo november 2015 og vi forventer at kan tage værket i brug til juni 2016.

Der vil løbende blive informeret om byggeriets forløb her på siden og mappen med billeder vil løbende blive opdateret.