Bestyrelsen i Gedsted Vandværk

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen, hvor der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer, til den årlige generalforsamling

Formand
Henrik Dybdal

Skrænten 5
9631 Gedsted

Næstformand
Niels Sørensen
Vesterbro 58
9631 Gedsted

Sekretær
Ole Elkjær
Bakkevej 8
9631 Gedsted

Niels Chr. Jensen
Søndergade 17
9631 Gedsted

Knud H. Dam
Nørrevold 1
9631 Gedsted

Jes Sørensen Liltorp
Søndergade 40
9631 Gedsted

Ove Buchwardt
Fasanvej 14
9631 Gedsted