Bestyrelsen i Gedsted Vandværk

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, valgt for 2 år ad gangen, hvor der skiftevis afgår 3 og 4 medlemmer, til den årlige generalforsamling

Formand
Henrik Dybdal
Skrænten 5
9631 Gedsted

Næstformand
Niels Sørensen
Vesterbro 58
9631 Gedsted

Sekretær
Jacob Højgaard
St. Torupvej 11
8832 Skals

Niels Chr. Jensen
Søndergade 17
9631 Gedsted

Knud H. Dam
Nørrevold 1
9631 Gedsted

Jes Sørensen Liltorp
Søndergade 40
9631 Gedsted

Torben Elkjær Nielsen
Bøgevænget 1
9631 Gedsted