Gedsted Varmeværk amba

Indkalder hermed til generalforsamling den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Gedsted Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Anders Hessellund (Modtager genvalg)

Henrik Heshe(Modtager genvalg)

Finn Bisgaard(Modtager genvalg)

Per Ibsen(Modtager genvalg)

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Søren P. Johansen

Niels Chr. Jensen

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Generalforsamling (1)

Gedsted varmeværk afholder generalforsamling den 26/8-2020   Klik her for at se dagsorden

Ferie lukket

Gedsted varmeværk holder ferielukket uge 28, 29 og 30.  I ønskes alle en god sommer.

Generalforsamling udsat

Generalforsamlingen er udsat på ubestemt tid. Ny dato meldes ud senere.

Vores nye hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside Vi er glad for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplev…

DLG-siloen er færdigmalet

DLG-siloen er færdigmalet Nu er den store DLG-silo blevet renoveret! Men det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om! Se blot før- og efterbilledet…