Generalforsamling 2019

14. marts 2019

Gedsted Varmeværk amba

Indkalder hermed til generalforsamling den 27. marts 2019 kl. 19.00 i Gedsted Hallen

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
 4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovens prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering
 5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Indkomne forslag fra andelshavere
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Anders Hessellund (Modtager genvalg)

Henrik Heshe(Modtager genvalg)

Finn Bisgaard(Modtager genvalg)

Per Ibsen(Modtager genvalg)

 1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:

Søren P. Johansen

Niels Chr. Jensen

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt